OBRAD VUČUROVIĆ
  ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA
www.vucurovic.com  
               HOME              
              KNJIGE             
            KONTAKT            
PAGE IN ENGLISH
   
 
 
       VOĐENA RAKETA ZEMLJA-VAZDUH "VULKAN"        VBR M-63 "PLAMEN"

Kliknite za veću sliku vođene rakete 'Vulkan'    Eksperimentalna vođena raketa zemlja-
vazduh "Vulkan", razvijana kasnih 50-ih godina
XX veka na Vojnotehničkom institutu u
Beogradu (Raketno odeljenje, kasnije Raketni
institut).

Kliknite za veću sliku VBR M-63 'Plamen'
VBR M-63 "Plamen" 128 mm, vučnog tipa, sa brzorotirajućom raketom,
dometa 8,6 km.
       VBR M-94 "PLAMEN-S"        VBR M-77 "OGANJ"
Kliknite za veću sliku VBR M-94 'Plamen-S'
Samohodni VBR M-94 "Plamen-S" 128 mm, dometa 8,6 i 12,6 km. Ugradnjom
na vozilo, poboljšana je mobilnost i autonomnost izvornog sistema M-63.
Kliknite za veću sliku VBR M-77 'Oganj'
Samohodni VBR M-77 "Oganj" 128 mm, dometa 20 km. Snažno,
visokoautomatiovano sredstvo za vatrenu podršku.
       VBR M-87 "ORKAN"        VBR M-96 "ORKAN"
Kliknite za veću sliku VBR M-87 'Orkan'
Samohodni VBR M-87 "Orkan" 262 mm, dometa 50 km. Potpuno
automatizovan, sa visokim manevarskim sposobnostima. Sistem odlikuje
izuzetno visoka preciznost raketa i kasetnih bojevih glava.

Kliknite za veću sliku VBR M-96 'Orkan'
Četvorocevni lanser raketa 262 mm - uspešan spoj dva složena sistema
– lansera "Orkan" i šasije sistema "Luna".

VRH STRANE       
HOME - KNJIGE - GALERIJA - KONTAKT - PAGE IN ENGLISH

Copyright © Obrad Vučurović