OBRAD VUČUROVIĆ
  ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA
www.vucurovic.com  
               HOME              
              KNJIGE             
            KONTAKT            
PAGE IN ENGLISH
   
 
 
       BIOGRAFIJA        NAUČNI I STRUČNI RADOVI         KNJIGE
    Profesor, dipl. ing. Obrad Vučurović, autor knjiga,
prikazanih na ovom sajtu, na strani knjige, je na
Mašinskom fakultetu u Beogradu predavao predmet
"Projektovanje raketa i lansera".
    Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Zagrebu.
Završio je poslediplomske studije Nuklearne
inženjerije i Visoku školu naoružanja u Parizu. Sve
vreme je radio na istraživanju i razvoju raketnog
naoružanja u Vojno-tehničkom institutu u Beogradu.
    Objavio je 3 stručne knjige, 85 stručnih i naučnih
radova i 5 skripti.
    Kao glavni projektant razvio je i uveo u serijsku
proizvodnju familiju višecevnih lansera i raketa za
domete od 10 km ("Plamen"), 20 km ("Oganj") i 50
km ("Orkan").
    Realizovao je i nekoliko drugih raketa za protiv-
avionsku odbranu i vazduhoplovstvo ("Svitac",
VBR-1, VBR-2, BR-10, PB-10, PB-20, "Vulkan").
    Učestvovao je na nekoliko međunarodnih
kongresa i simpozijuma i izlagao radove.
    Bio je ekspert Ujedinjenih nacija za osmatranje
satelitima.
    Kao profesor bio je angažovan i na Vojnoj
akademiji i Vazduhoplovnoj akademiji.
    Redovni je član Jugoslovenske inženjerske akademije (JINA).
     Kako je autor radio na vojnim projektima, većina
od njegovih 85 stručnih i naučnih radova je
objavljena interno.
    Navodimo neke od tih radova:
    – "Problem napusne krtosti kod pancirnih čelika";
    – "Razvoj i konstrukcija sferne Vjejove bombe";
    – "Proračun i konstrukcija Fel-aparata";
    – "Razvoj i konstrukcija uređaja za merenje
trzaja";
    – "Razvoj i konstrukcija uređaja za dinamičko
balansiranje projektila";
    – "Projekat rakete i višecevnih lansera za domete
od 10 km ('Plamen'), 20 km ('Oganj') i 50 km
('Orkan')" (uključujući i dokumentaciju za
serijsku proizvodnju);
    – "Predprojekat rakete vazduh-zemlja 128 mm";
    – "Konstrukcija rakete 57mm vazduh-vazduh i
vazduh-zemlja";
    – "Predprojekat rakete i višecevnog lansera 120
km";
    – "Studija vođenog raketnog sistema zemlja-zemlja";
    – "Projekat lakog lansera PB-10 i prenosnog
lansera PB-20";
    – "Predprojekat brodskog lansera VBR-10";
    – "Predprojekat protivavionske vođene rakete
'Vulkan'";
    – "Analiza raketne ili klasične artiljerije";
    – "Analiza precizno vođenih projektila";
    – "Analiza procesa razvoja sredstava ratne
tehnike";
    – "Analiza stanja i perspektive protivoklopnih
nevođenih raketa i klasične artiljerije";
    – "Tačnost merenja vetra i temperature metodom
granata";
    – "Istraživanje vanzemaljskog prostora
sondažnim raketama";
    – "Istraživanje i razvoj naoružanja i opreme za
kopnenu vojsku";
    – "Planiranje i programiranje naučno-istraživačkog
rada u oblasti naoružanja i opreme u JNA";
    – "Vojno-tehničke nauke u sistemu vojnih nauka",
    – "Raketna tehnika - izdanje Ministarstva odbrane
(knjiga)".
Osnovi projektovanja raketa

OSNOVI
PROJEKTO-
VANJA
RAKETA


Knjiga sadrži sve što neko treba da zna o nauci balistič-kih i free raketa, dizajn, konstrukcija, gradnja, tehnolo-gije i testiranje.(465 strana)

Knjigu čine četiri dela u kojima se
obrađuje čitav proces razvoja
rakete od projektovanja, konstrukcije i
ispitivanja, do uvođenja u serijsku
proizvodnju po zahtevima korisnika.
    Knjiga je namenjena studentima i
inženjerima, koji se rade na istraživanju
i razvoju raketnog naoružanja.

DETALJNIJE NA STRANI KNJIGE

Problemi projektovanja lansirnih uređaja

PROBLEMI
PROJEKTO-
VANJA
LANSIRNIH
UREĐAJA


Knjiga pruža kompletne naučne projekte, moderni iženjering i tehnolo-giju dizajna lansera.(503 strana)

Lanser, kao često zanemarivana
komponenta raketnog sistema, je obrađen po svim aspektima razvoja, u knjizi od pet delova.
    Knjiga je namenjena studentima i
inženjerima, koji se rade na istraživanju
i razvoju raketnog naoružanja.

DETALJNIJE NA STRANI KNJIGE
VRH STRANE       
HOME - KNJIGE - GALERIJA - KONTAKT - PAGE IN ENGLISH

Copyright © Obrad Vučurović